Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adatok

A PROFIGRAM (PROFIGRAM Automatika Tervező, Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) felelősséget vállal az Ön személyes adataiért a jelen adatvédelmi tájékoztatás valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően. A személyes adatokat a PROFIGRAM dolgozza fel. Az Ön adatait a PROFIGRAM soha sem adja át marketingcélokból  harmadik fél részére.

Személyes adatok felhasználásának jogalapja, célja és időtartama

Adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy adatait a PROFIGRAM felhasználja annak érdekében, hogy teljesíteni tudja Önnek tett kötelezettségvállalását és a tőle elvárt szolgáltatást tudja nyújtani. Az Ön adataira az alábbi célokból van szükség:

·         Személyes fiókjának létrehozása a PROFIGRAM-nál (pl. az Ön neve és e-mail címe)

·         Marketingajánlatok, pl. hírlevelek és katalógusok küldése (pl. az Ön e-mail címe, az Ön neve és postai címe)

·         Kapcsolattartás Önnel a rendelt termékek szállításakor felmerülő esetleges probléma esetén (pl. telefonszám, cím)

·         Az Ön kérdéseinek megválaszolása, és tájékoztatás az új vagy megváltozott szolgáltatásokról (pl. az Ön e-mail címe)

Az Ön adatait a PROFIGRAM csak addig őrizi meg, ameddig a szolgáltatása végrehajtásához szükséges vagy ameddig a jogi előírások kötelezik rá. Ezt követően a személyes adatai törölésre kerülnek. A hírlevélre való feliratkozás bármikor megszüntethető a leiratkozási linkre való kattintással.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérelmezheti, hogy az adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Kérelmét az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségek bármelyikén előterjesztheti.

PROFIGRAM (PROFIGRAM Automatika Tervező, Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)

tel: +36 1 488 7744

e-mail:info@profigram.hu

levelezési cím: 1112 Budapest, Hegyalja út 118/b

Az adatkezelő az Infotv. 15-19.§-aiban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el az Ön kérelme teljesítése során. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ön jogosult bírósághoz, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

2016. november 15.

PROFIGRAM Automatika Tervező, Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság